AGAPORNISY
Napísal bubka   
06 apríl 2007

...aktívne, štebotavé, hlučné a "večne usmievajúce sa" - agapornisy

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGAPORNISY - "lovebirds"
Tieto malé 13-16 cm inteligentné africké papagájovité vtáky sú skupinou deviatich rôznych druhov. Hodia sa k chovateľom, ktorí im nezabúdajú poskytnúť pozornosť a rozptýlenie. Iba v takom prostredí dokážu byť svojou spoločenskou povahou príjemnými spoločníkmi. Majú milý a radostný výraz. K majiteľovi si vytvárajú silné puto. Sú to veľmi zvedavé a nebojácne vtáky so silným teritoriálnym vnemom, je preto niekedy ťažké pridať k ním spoločníka rovnakého, alebo iného druhu. Pri nesprávnom postupe a nevhodnom umiestnení druhov párov k sebe , napádajú spoločníka a útočia na najzraniteľnejšie miesta. Nedostatkom starostlivosti trpia a chovajú sa problematicky. Majú hlučný prenikavý a ostrý hlas. Agapornisa nie je vhodné držať samotného. Jeho mentalita ho predurčuje na život v páre a je od partnera zavislý. Spárovanie má svoju postupnosť a síce s prínosom ďalšieho jedinca pôvodného z klietky vyberieme, túto vyčistíme a zmeníme zariadenie klietky novými konármi a bidlami. Potom vpustíme do klietky vtáky spoločne. Je nevyhnutné sledovať nasledovné chovanie vtákov a pri prípadnej šarvátke zasiahnuť jemným oparom vlažnej vody z rozprašovača.
V priemere sa dožívajú 15 rokov. Pohlavie je u väčšiny druhov ťažko rozlišiteľné.
Agapornisom ponúknime zmes semien pre agapornisy,proso,granulované krmivo pre agapornisy, ovocie, zeleninu a zelené krmivo, grit a vlažnú čistú vodu.
Klietka pre agapornisy má byť skôr širšia ako vyššia a priestranná. Búdky na hniezdenie rozmerov 25x15x20 /šírka,výška,hĺbka/, vletový otvor 5-6 cm. K búdke je nutné poskytnuť aj stavebný materiál, ktorým sú tenké vetvičky.
Hniezdo si budujú asi 2 týždne. Znáška býva v počte 3-7 vajec, ktorých inkubačná doba je orientačne 21 dní a mláďatá sú na rodičoch závislé 8 týždňov. Agapornisy sú pohlavne dospelé v deviatich mesiacoch. Ideálna teplota hniezdenia je 20°. Vlhkosť zvyšujú čerstvé vrbové prútiky a pravidelné podanie čistej vody, v ktorej sa samica pravidelne kúpe a mokrá zasadne na vajíčka. Často sa stáva, že sa samica chová agresívne k svojim mláďatám, trhá im perie a hryzie ich, prípadne vyhodí z hniezda. V tomto prípade je nutné zhodnotiť možnosť umelého dokrmu mláďat /viď článok o dokrmovaní v téme "krmivá a umelé dokrmovanie"/

DRUHY:

-šedohlavý /agapornis canus/
nazývaný ako trpaslíčí agapornis, u ktorého je sivá farba hlavy samca rozlišujúcim znakom pohlavia. Samice sú prevažne zelené. Ich rozmnožovanie je dosť náročné, pretože svojím chovaním sú odlišné od iných druhov a síce bojazlivé a uzavreté. Nieje vhodné držať ich vo voliére s iným druhom agapornisov. Voliéru je nutné prispôsobiť zeleňou, ktorú ocenia.

-fischerov /agapornis fischeri/
jedným zo znakov je biele okružie oka. Pohlavie nemá žiadne vonkajšie rozdiely. Má veľa farebných mutácií a aj keď ho niektorí chovatelia krížia s iným druhom agapornisa s bielym okružím oka, nieje na to žiadny správny dôvod. Rozmnožuje sa bez problémovo, no najlepšie výsledky sú v odchove oddeléných párov od iných agapornisov. K stavaniu hniezda ponúknime tenké vetvičky stromov.

-oranžovohlavý /agapornis pullarius/
jeden z kľudných agapornisov, ktorý rád lozí a šplhá a menej lieta. Rozdiel v pohlaví určí aj laik. Samčekovia majú modro zfarbené konce krídiel a tvár a hrdlo majú silne červené. Samičky majú tvár oranžovú. Doporučuje sa chovať viac párov tohto druhu. Nie sú bojovej povahy, ale miernej a iný druh by mohol spôsobovať problémy a utrpenie agapornisa oranžovohlavého.
V prírode sa tento druh odlišuje hniezdením od iných voľbou miesta hniezda. Stavia ho na miestach, kde sa nachádzajú termiti.

-ružovohlavý /agapornis lilianae/
s bielym okružím oka. Dorastá do veľkosti 13 cm a je najjemnejším zo všetkých agapornisov. Páry je možné chovať aj s inými druhmi malých papagájov.

-hnedohlavý /agapornis nigrigenis/
s bielym okružím oka. Je jedným z najpríjemnejších druhov a nevyvoláva šarvátky.

-škraboškový /agapornis personatus/
biele okružie oka je veľkým kontrastom čiernej hlavy a je jedným z najkrajších agapornisov s výraznými črtami.
Páry je nutné držať oddelene.

-ružovohrdlý /agapornis roseicollis/
chov viacerých párov nesie so sebou riziko napádania s rizikom ubitia na smrť. V stavaní hniezda sú dosť pohodlné a od iných sa rozlišujú zastrkávaním si materiálu samičkami do krídiel a následným nosením do búdky. Hniezdo nijak zvlášť neupravujú a pohlavie sa vizuálne nedá určiť.

-etiópsky /agapornis taranta/
je krikľavo zfarbeným druhom, u ktoreho je možné určiť pohlavie podľa spodnej strany krídiel, ktorá je u samčekov tmavšia. Samčekovia majú výrazne pestro červené sfarbenie okolo očí a čela a samičky majú pestročervený zobák.

-zelenohlavý /agapornis swindernianus/
jeden z menších agapornisov dorastajúci do 13 cm. Je najmenej známy a preto sa bežne nechová

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

 
Posledná úprava ( 28 december 2007 )