Vitajte! Vítam vás na mojej stránke , ktorá sa zaoberá chovom a životom operencov. Môžte si prezrieť fotogalérie a taktiež si vymeniť názory prostredníctvom chatov či návštevnej knihy a na neposlednom mieste aj využiť možnosť inzercie... Prajem príjemné chvíle pri prezeraní tejto stránky. Detaily......Autorské práva Všetky texty, obrázky a ostatné súbory, ako aj ich zloženie, podliehajú autorskému právu a sú duševným majetkom majiteľky webovej stránky www.exotickevtactvo.sk. Majiteľka webovej stránky www.exotickevtactvo.sk oprávňuje návštevníkov týchto stránok kopírovať materiály, ktoré sú na nich uverejnené, do svojho počítaca alebo vytlačiť jednu kópiu, avšak iba pre vlastnú nekomerčnú potrebu a pod podmienkou, že kópia takto zhotovených materiálov bude výslovne obsahovať upozornenie na autorské práva majiteľa webovej stránky www.exotickevtactvo.sk. Akékoľvek neautorizované použitie týchto materiálov je na užívateľove vlastné riziko, ktoré môže byť klasifované za porušenie zákona o autorskom práve a trestného zákona. Detaily......

Login


Zabudli ste heslo?

Kalendár

« < June 2024 > »
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Info kanály

Archív

Advertisement
Autorské práva | Tlačiť |  E-mail
Napísal Eva Lucakova   
2007-02-25 00:00:00

Všetky texty, obrázky a ostatné súbory, ako aj ich zloženie, podliehajú autorskému právu a sú duševným majetkom majiteľky webovej stránky www.exotickevtactvo.sk.

Majiteľka webovej stránky www.exotickevtactvo.sk oprávňuje návštevníkov týchto stránok kopírovať materiály, ktoré sú na nich uverejnené, do svojho počítaca alebo vytlačiť jednu kópiu, avšak iba pre vlastnú nekomerčnú potrebu a pod podmienkou, že kópia takto zhotovených materiálov bude výslovne obsahovať upozornenie na autorské práva majiteľa webovej stránky www.exotickevtactvo.sk. Akékoľvek neautorizované použitie týchto materiálov je na užívateľove vlastné riziko, ktoré môže byť klasifované za porušenie zákona o autorskom práve a trestného zákona.

Pre ďalšie reprodukovanie alebo použitie všetkých informácií, na ktoré sa uplatňujú autorské práva, či už v textovom alebo multimediálnom (zvukovom, obrázkovom, atď.) formáte je potrebné vopred obdržať výslovné písomné oprávnenie. Vydávatelia, ktorí by chceli použiť materiál, na ktorý sa uplatňujú autorské práva a ktorý sa nachádza na tejto webovej stránky by mali kontaktovať majiteľa týchto webových stránok aby sa dohodli na návrhu dohody pre použitie obsahu webu www.exotickevtactvo.sk.

Ak chcete kopírovať alebo inak využiť obsah tejto stránky, zodpovedne si zaobstarajte nutné povolenie. Táto webová stránka má ochrannú značku. Neautorizované využitie tejto značky poškodzuje duševné vlastníctvo majiteľa tejto ochrannej značky.

Niečo o autorskom práve...

Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Zákon 618/2003 Z.z.

zo 4. decembra 2003

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)Čo je autorské právo

Autorské právo je právo autora rozhodovať o vlastnom diele - duševnom vlastníctve. Je garantované zákonmi krajiny, v ktorej bolo dielo vydané, resp. ktorej národnosti je autor. Medzinárodné dodržiavanie autorských práv je upravené medzinárodnými zmluvami.

Autorské práva je možné vzťahovať len na diela. Nie na názov, myšlienku, spôsob, objav, metódu a pod.

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Od tohto okamihu má autor právo pomenovať svoje dielo a prípadne ho označiť medzinárodným symbolom ©, ktorý sa uvádza v tvare © s pripojením mena nositeľa autorských práv a s uvedením roku prvého uverejnenia. K použitiu symbolu © nie je potrebná žiadna registrácia.

Autorské práva má autor bez ohľadu na to, či svoje dielo označí alebo neoznačí týmto symbolom.

Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať... Autor môže previesť na inú osobu právo použiť dielo, nemôže sa však svojich autorských práv zriecť.

Autorské právo trvá po celý život autora a 70 rokov po jeho smrti. Po smrti autora prechádzajú práva na dedičov.


§ 17
Osobnostné práva


(1) Autor má právo

a) označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,

b) neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,

c) rozhodnúť o zverejnení svojho diela,

d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.

Posledná úprava ( 2007-10-25 18:38:22 )
 
< Predchádzajúca

Online

Práve máme pripojených:
1 hosť online

Ankety

Od kiaľ ste sa dozvedeli o tejto stránke?
 

Štatistiky

Členov: 20191
Správ: 41
Odkazov na stránky: 4
 
 
image
 
image
 
Nakladatelství Dona
Copyright Eva Luckov © 2007 - 2024 * Web pracuje na serveroch holdysoftware.sk